Kenora – terveellisen ja ekologisen rakentamisen edelläkävijä

Rakennusliike Kenoran tärkeimpiä tavoitteita on taata terveellinen asuminen. Uutiset sisäilmaongelmaisista rakennuksista ovat Suomessa valitettavasti arkipäivää. Aina välillä ongelmia syntyy jo verrattain uusiin asuntoihin. Kenora haluaa rakentaa vain sellaisia kohteita, joiden kaikki ratkaisut kestävät aikaa. Sen takia yrityksen päärakennusmateriaali valitaan aina tarkasti. 

Mikään rakennusmateriaali ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan terveellistä asumista. Sen takia Kenora noudattaa aina neljää periaatetta.

1. Terveellinen asuminen huomioidaan jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa

Asunnon sisäilmaan vaikuttaa päärakennusmateriaalin lisäksi myös muun muassa rakenteelliset ratkaisut, asuntojen varustelu sekä sisustusvalinnat. Kenora huomioi asumisen terveellisyyden perusteellisesti jo rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. 

2. Rakentamisessa käytetään vain turvallisia materiaaleja

Materiaalivalinnat vaikuttavat merkittävästi asumisen terveellisyyteen. Päärakennusmateriaalin lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä muun muassa eristeisiin, höyrynsulkuun ja aineisiin, joilla käsitellään rakennuksen sisäpintoja. Kenora valitsee kaikki tarkoin kriteerein.

3.Rakentaminen toteutetaan vastuullisesti

Tarkat materiaalivalinnat eivät merkitse mitään, jos itse rakentamisessa hutiloidaan. Kenora laatii aina erillisen suunnitelman myös kunkin rakennuskohteen rakennusaikaisen kosteuden ja rakennuspölyn hallinnasta, materiaalien kuivaketjusta ja työmaan siisteydestä. Tämä vaikuttaa merkittävästi valmiin asunnon sisäilmaan.

Kenora rakentaa kaikki vaiheet huolellisesti ja varmistaa riskikohtien, kuten höyrynsulun tiiviyden ja vedeneristyksen riittävän paksuuden, oikeanlaisen toteutumisen.

4. Asukas saa ohjeita ja tukea

Terveellinen asuminen edellyttää tekoja myös asunnon valmistumisen jälkeen. Kenora antaa asukkaalle uuden kodin ja siihen liittyvien järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjeet ja niihin liittyvän tarvittavan opastuksen. Osallistumme terveen asumisen toteutumisen seurantaan ja keräämme valmistuneista kohteistamme palautetta kahdelta ensimmäiseltä asuinvuodelta.

Turvallinen ja tyylikäs hirsi

Hirsi on päärakennusmateriaalina sekä turvallinen että vastuullinen valinta. Monissa tutkimuksissa allergiaystävälliseksi materiaaliksi vahvistetun hirren hengittävyys tasaa hyvin sisäilman kosteutta.

Laadukas, terveellinen sisäilma on asunnon arvon ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta hyvin tärkeää. Hirsi on myös ekologinen valinta. Se on 100-prosenttinen luonnonmateriaali, uusiutuva luonnonvara ja kotimainen raaka-aine. Hiilidioksidia itseensä imevä hirsi on myös ilmastoystävällinen valinta.

Monenlaiseen rakentamiseen taipuva, kestävä hirsi yhdistää ainutlaatuisella tavalla historiallisen suomalaisen rakennusperinteen huippumoderniin arkkitehtuuriin ja teknologiaan. Kenoran hirsikohteet kunnioittavat luontoa ja suomalaista maisemaa. Ne edustavat ajatonta arkkitehtuuria, joka miellyttää silmää myös tulevina vuosikymmeninä. Hirsi luo kotiin ainutlaatuisen, yksilöllisen tunnelman, johon muut materiaalit eivät pysty.