Terveellistä asumista periaate

Kenora Oy:ssa me tiedostamme erittäin hyvin terveellisen asumisen merkityksen nykyaikaisessa asumisessa. Tämän vuoksi Kenora rakentaa ainoastaan koteja, joissa voi varmasti asua terveellisesti. Huolehdimme sisäilman hyvästä laadusta monin eri keinoin yhteistoiminnassa Kontion ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Terveellinen asuminen on vahvasti mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ja huolehdimme kodistasi myös sen valmistumisen jälkeen.

Ehkä tärkein yksittäinen tekijä Kenoran Terveellistä asumista periaatteessa on asuinrakennusten päärakennusmateriaalina oleva hirsi. Hirsi tasaa tehokkaasti sisäilman lämpövaihteluja ja huolehtii sisäilman laadukkuudesta. Se ehkäisee myös allergioita ja sillä on erinomaiset akustiset ominaisuudet. Hirsi edistää terveyttä ja antaa rakennukselle persoonallisen ilmeen joka kestää kauan

Hirsi ei kuitenkaan yksinään takaa terveellistä asumista vaan siihen tarvitaan useita muita tekijöitä. Kenoran Terveellistä asumista periaatteet ovat:

1. Terveellisen ja viihtyisän asumisen vaatimukset otetaan aina huomioon hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa

Tähän kuuluvat mm. rakenteelliset ratkaisut ja  terveellistä asumista edistävä asuntojen varustelu sekä sisustusratkaisut.

2. Turvalliset materiaalit

Turvallisilla materiaalivalinnoilla on erittäin suuri merkitys terveellisen asumisen toteutumiseen. Tärkeimpiä tähän vaikuttavia materiaalivalintoja ovat talon päärakennusmateriaali, eristeet, höyrynsulku sekä sisäpintojen käsittelyyn käytettävät aineet.

3. Vastuullinen rakentaminen

Rakennusaikainen kosteuden ja rakennuspölyn hallinta, materiaalien kuivaketjusta huolehtiminen ja työmaan siisteys ovat tärkeä osa prosessia, jonka lopputuloksena on terveellinen sisäilma valmiissa rakennuksessa. Kenoralla me laadimme hankkeen suunnitteluvaiheessa kuhunkin kohteeseen erillisen suunnitelman näiden asioiden toteuttamisesta käytännössä.

Rakennusvaiheiden huolellinen toteutus kuuluu oleellisesti vastuulliseen rakentamiseen. Terveellinen talo ei synny itsestään vaikka olisi kuinka hyvät suunnitelmat ja oikeat materiaalit. Teemme kaikki rakentamisen vaiheet huolellisesti ja kosteusriskit tiedostaen.  Hallitsemme näitä riskejä seuraamalla systemaattisesti riskikohtien oikeanlaista toteutumista. Tällaisia ovat mm. vesikaton läpivientien tiiveys, höyrynsulun tiiveys, vedeneristysten riittävä paksuus ja läpivientien tiiveys.

Terveellinen asuminen edellyttää toimenpiteitä myös kotisi valmistumisen jälkeen. Kenoralla me annamme uuden kotisi ja siihen liittyvien järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjeet ja opastuksen  asukkaille/taloyhtiölle sekä osallistumme terveellisen asumisen toteutumisen seurantaan. Lisäksi hankimme valmistuneista kohteistamme kahden ensimmäisen asuinvuoden ajalta asukkaiden palautetta onnistumisestamme terveellisen asumisen toteutuksessa.

Terveellistä asumista periaatteista saa lisätietoa Kenoralta.